Visiteret Dagtilbud i Ribe

Visiteret Dagtilbud i Ribe

Dagtilbuddet i Distrikt Ribe er et tilbud til dig, som er ældre eller handicappet og bor hjemme.

Har du behov for praktisk hjælp eller støtte til at komme ud blandt andre for at styrke og vedligeholde dine ressourcer og din livskvalitet, så har du mulighed for at få bevilliget ophold i dagcentret 1 - 5 dage om ugen. For at komme i Visiteret Dagtilbud skal du være bevilliget ophold hertil af Esbjerg Kommunes visiteringsenhed.

Visiteret Dagtilbud har lokaler på områdecenter Margrethegården for hele Distrikt Ribe.