Demens

Demens

Demens

Dagmargården har specialindrettede demensboliger. Boligerne er lidt mindre i størrelse - men har til gengæld eget fællesrum og køkken.

Rammerne i boligerne skaber gode muligheder for samvær og aktiviteter i mindre grupper, sådan at brugerens individuelle behov kan tilgodeses så vidt som muligt.

Den demente brugers tilstand og behov svinger. Det kan være over en kortere eller længere periode. Det betyder, at behovet for samvær eller ro, aktivitet eller hvile også svinger meget.

Vi har to uddannede demenskonsulenter til rådighed i distriktet.